Predavanje profesora dr.sc. Davora Horvatića u organizaciji Udruge studenata fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu