Skip to Content

Korisne informacije

U petak 14. travnja 2017. Medijateka se zatvara u 17h.

Medijateka će biti zatvorena u subotu 15. travnja 2017.

 

Radno vrijeme :

utorak – petak  12h30- 19h30

subota 11h00 – 14h00

 

Adresa :

Médiathèque, Preradovićeva 5 , 10 000 Zagreb

mediatheque@institutfrancais.hr

 

Olenka Zahorodni

Zdenka Maričić